ستارگان راه

گاهی باید دانست و بر خود بسیار متذکر شد نعماتی را که خداوند بر انسان ارزانی داشته است ؛ ومن به شما می گویم وه که چه سنگر گرانبهایی دارید …

ستارگان راه

گاهی باید دانست و بر خود بسیار متذکر شد نعماتی را که خداوند بر انسان ارزانی داشته است ؛ ومن به شما می گویم وه که چه سنگر گرانبهایی دارید ، سنگری که همانا سنگر پیامبر و نبی مکرممان است واین دژ محکم در طول تاریخ سینه به سینه و دست به دست گردیده است تا به امروز و بسان امانتی گرانبها بر دستان پر مهر شما رسیده است ؛ آنرا در راه خدا نگهداری نمایید و به آیندگان تحویل دهید ، معلمان پر تلاش ، شما لیاقت دریافت این امانت را داشته اید پس گوارایتان باد که من بسیار شرمسارم از اینکه توفیق آنرا نداشتم .
“فرازی از وصیت نامه شهید غلام نامنی”

روز معلم بر تمامی معلمان مبارک
و رحمت خداوند بر استاد شهید مرتضی مطهری

سکانس پلان پایان مجموعه “ستارگان راه” .
به زودی از شبکه سیمای

دیدگاهتان را بنویسید

ایمیل شما منتشر نشده و نزد ما محفوظ است.