شما می توانید از طریق درگاه پرداخت اقدام به واریز مبالغ نذر شده به حساب موسسه کنید :


تومان